Normy branżowe BN

Zgodnie z Ustawą o normalizacji z 12 IX 2002 r. [http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021691386] Polski Komitet Normalizacyjny zaprzestał wydawania norm branżowych BN oraz prowadzenia ich zbioru, a istniejące zbiory norm branżowych i Wojskowych Branżowych Norm przekazał do Archiwum Akt Nowych. Są one dla potrzeb nauki, kultury, techniki i gospodarki udostępniane przez Archiwum bezpłatnie i mogą być stosowane na zasadzie dobrowolności. Należy jednak pamiętać, że mogą zawierać nieaktualne dane techniczne, bezpieczniej jest więc stosować nowe normy polskie PN, które zawierają aktualne dane techniczne.