PRACE DOKTORSKIE obronione na Politechnice Gdańskiej dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej oraz na portalu DART – Europe.

Zamieszczenie pracy doktorskiej w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej:

  • Prace obronione po roku 2007 – procedura zgłoszenia
  • Prace obronione przed rokiem 2007 - Zgłoszenia prac przyjmuje: Sekcja budowy zbiorów cyfrowych i multimedialnych  Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, tel: 58 347-10-99 

Każda praca umieszczona w PBC będzie również dostępna na portalu Dart –Europa, Europeana oraz na Virtual Library Eastern Europe (ViFa Ost).  

Na portalu Dart-Europa dostępne są także prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie) z innych, europejskich uczelni.

INNE SERWISY